معاونت تبلیغات اسلامی
آستان قدس رضوی
مسابقه کتاب نویسی خانوادگی و گروهی(#دورهم_نویسی)